Haber Detayı
10 Aralık 2019 - Salı 19:24 Bu haber 1047 kez okundu
 
Bitkisel üretimde Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteklemesi son başvuru tarihi ne zaman ve hangi ürünleri kapsıyor
2019 yılında Örtüaltı için paket olarak 520 TL/da, Açık alanda ise paket olarak 130 TL/da destekleme ödemesi yapılacaktır.
DESTEKLEMELER Haberi
Bitkisel üretimde Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteklemesi son başvuru tarihi ne zaman ve hangi ürünleri kapsıyor

Destekleme ödemesinin uygulama esaslarının belirlendiği "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" 08 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğde belirtilen başvuru tarihlerinin takip edilmesi gerekmektedir.

 

"Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi"

 

MADDE 6 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından destek başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için bu tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen 7 gün içerisinde, örtü altı için ise 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılır.

 

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2'de yer alan başvuru değerlendirme tutanağı hazırlanır.

 

"İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri"

 

MADDE 7 – (1) İl/İlçe müdürlüğü tarafından destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 6 ncı maddeye göre belirlenmesi ile, üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1'e işlenir, il müdürlükleri tarafından alınan askı icmali, ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı ve itiraz süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresi sonunda itirazlar, il/ilçe tahkim komisyonları marifetiyle askı icmali askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 kesinleştirilir.

 

(2) Askı ve itiraz süresi bitimi sonrasında idari kaynaklı hata olması halinde yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda karara bağlanamayan itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Normal ödemeler tamamlandıktan sonra yapılması gereken ödemeler için il/ilçe tahkim komisyonlarınca karar alınması için Bakanlığa yazılacak yazıya söz konusu il/ilçe tahkim komisyonu kararı da eklenmelidir.

 

(3) Askı ve itiraz süresi boyunca askıdaki icmal bilgilerine karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılmalıdır.
(4) İlçe müdürlüğü oluşturdukları İcmal-1 ve İcmal-2’leri  en geç kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 10/12/2019 tarihine kadar, örtü altı için ise 21/02/2020 tarihine kadar İl Müdürlüğüne bildirir.
 

(5) İl müdürlüğü tarafından, ödemeye esas İcmal-3’ler sistem çıktısı onaylı olarak (düzenleyen, kontrol eden, onaylayan şeklinde elektronik imza ile imzalanarak), ilçe müdürlüklerinden gelen İcmal-1 ve İcmal-2 ile birlikte kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 16/12/2019 tarihine kadar, örtü altı için ise 10/03/2020 tarihine kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

İcmalş 3'de adı geçen personelin adı üst yazının onay akışında da mutlaka parafçı/imzacı olarak yer almalıdır.

 

(6) İcmallerde destek verilen feromon+tuzak, feromon ve faydalı böcek adet miktarları mutlaka yazılmalıdır
 
 
"2019 Yılı Destek Miktarları"
 
 
Kaynak: (ÇS) - Çiftçinin Sesi Editör: Sistem Yöneticisi
Etiketler: Bitkisel, üretimde, Biyolojik, ve, Biyoteknik, mücadele, desteklemesi, son, başvuru, tarihi, ne, zaman, ve, hangi, ürünleri, kapsıyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı