Video İzleme

Hayvancılıkta Yem Rasyonu

Hayvanlara günlük hayatlarını devam ettirme, verim verme, gebelik ve gelişmeleri için yem verilir. Bu yemler hazırlanırken hayvanın tüm ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. Hayvan yetiştiriciliğinde esas olan en ucuz ve kaliteli yemi hazırlayarak hayvandan en yüksek verimi almaktır. Hayvancılıkta işletme giderlerinin 70lik bölümünü yem giderleri oluşturmaktadır. En büyük maliyet gideri olan yem maliyetinin uygun yem seçimi ve rasyon formulasyonu ile mümkün olduğunca azaltılması verimli bir hayvancılık için önemli bir şarttır. Yani bir taraftan hayvanların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak, rasyonların hazırlanması, diğer taraftan da bu rasyonların mümkün olduğunca ucuza mal edilmesi gerekmektedir.

Ekleme Tarihi : 28 Ekim 2019 - Pazartesi 01:47

İzleme: 381
Yorumlar
Haber Yazılımı